Politisk interessevaretagelse

Dansk Aktionærforening er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation, der støtter medlemmerne i deres egenskab af aktionærer, investorer og pensionsopspare samt arbejder for at forbedre deres vilkår, aktionærdemokrati og investorkulturen i Danmark.

Hver dag året rundt kæmper vi for dine interesser både som investor og samfundsborger, og det gør vi blandt andet gennem politisk interessevaretagelse.