Politisk interessevaretagelse

Dansk Aktionærforening - Hele Danmarks Investeringsfællesskab - er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation, der støtter medlemmerne i deres egenskab af aktionærer, investorer og pensionsopspare samt arbejder for at forbedre deres vilkår, aktionærdemokrati og investorkulturen i Danmark.

Hver dag året rundt kæmper vi for dine interesser både som investor og samfundsborger, og det gør vi blandt andet gennem politisk interessevaretagelse.
Billede
Om foreningen
Billede
Investorkultur_2
Om foreningen
Valg 2022

Vi kæmper for

Vores indlæg på generalforesamlinger

Høringssvar

Investering på dagsordenen hos toppolitikerne

Invester i dansk demokrati og vækst

Ungdommens Folkemøde 2022

Årsberetninger

Giv et bidrag