Om foreningen

Ekstraordinær generalforsamling hos Brdr. Hartmann: Se Dansk Aktionærforenings tale

Billede
”Forløbet i denne sag viser, at der er god grund til at de private investorer fortsætter med at organisere sig og stå sammen. Det kan være penge værd for de private investorer, at de hurtigt kan samle deres stemmer og interesser, og på den måde har forløbet givet grund til optimisme.” Sådan siger direktør i Dansk Aktionærforening i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i Brdr. Hartmann mandag klokken 15.

Bliv medlem af Dansk Aktionærforening og støt arbejdet for private aktionærers vilkår

Mandag kl. 15.00 afholder Brdr. Hartmann ekstraordinær generalforsamling. Vi bringer her det originale danske indlæg, som desværre ikke kunne bringes, da selskabet kun tillod engelske indlæg på den elektroniske generalforsamling.

Kære selskab og kære aktionærer,

Denne generalforsamling er formentlig blandt de vigtigste i Brdr. Hartmanns historie. Så meget desto mere må jeg på vegne af Dansk Aktionærforening og de private investorer starte med at beklage, at selskabet ikke har valgt at afholde en fysisk generalforsamling, hvor aktionærer og ledelse kan se hinanden i øjnene og få en god og fyldestgørende debat. Ligeledes har jeg forstået, at det som udgangspunkt heller ikke er muligt at komme til orde på dansk, men jeg gør nu alligevel forsøget med denne første del af mit indlæg, som udenlandske investorer vil kunne læse i oversat format. 

Jeg repræsenterer i dag ikke blot Dansk Aktionærforening, men også en gruppe på mere end 700 private investorer i Brdr. Hartmann. En gruppe, der de seneste uger har valgt at organisere sig gennem Dansk Aktionærforening, for at udtrykke deres fælles utilfredshed med hovedaktionærens ønske om at afnotere selskabet, og med det fremsatte købstilbud for selskabets aktier på kurs 300. Deres utilfredshed er et signal om, at de tror på værdierne og potentialet i dette traditionsrige selskab. At de positivt ønsker at være med på en vækstrejse fremadrettet, og at de mener, at værdien af selskabet er langt højere end den kurs 300, som hovedaktionæren tilbød. Det var netop derfor, at de blev aktionærer, og derfor at de har accepteret, at der gennem flere år har været investeret i selskabet uden at betale udbytter. Jeg håber, at dette gør indtryk på ledelsen og bestyrelsen.

Budskabet fra vores gruppe, der repræsenterer godt 3,5% af stemmerne, har været ganske enkelt: Det må være selskabets og bestyrelsens interesse og forpligtelse at sikre, at alle aktionærer behandles lige, og at en afnotering kun kan ske med en fair værdiansættelse, eller det som i Nasdaqs regelsæt hedder ”med et rimeligt vederlag”. Vores opfattelse er fortsat, at bestyrelsen har ansvar for at sikre dette, uanset at man har valgt at erklære sig inhabile. Man må være med til at sikre, at også mindretallets interesser tilgodeses. 

  1. Det er oplyst, at der indgået en aftale med en række institutionelle investorer, om at købe deres aktier for kurs 360. En kurs som også vil blive tilbudt til alle andre aktionærer, hvis afnoteringen godkendes. Kan det bekræftes, at der er transparente og lige vilkår for alle aktionærer, der herved købes ud? Findes der i de allerede indgåede aftaler særlige klausuler, der giver den udvalgte gruppe af mindretalsaktionærer mulighed for yderligere afregning nu eller senere?
     
  2. Et væsentligt krav for et børsnoteret selskab er, at man skal leve op til reglerne om at dele alt relevant information med markedet. Ledelsen og bestyrelsen, der alle er tilknyttet hovedaktionæren, er bekendt med den finansielle udvikling i selskabet i de seneste måneder - for hele Q3 2023. Det er vigtig viden, som vi ikke har som mindretalsaktionærer, og som ikke er delt med markedet endnu. Kan ledelsen uddybe, hvorfor man ikke deler denne viden om udviklingen i selskabet med os alle, når vi står overfor så vigtig en beslutning, som at afnotere selskabet og få sat en fair pris for selskabets aktier? Og er ledelsen indforstået med den børsretlige forpligtelse, der skal sikre, at inside-viden ikke stiller nogle aktionærer bedre end andre?
     
  3. Til sidst vil jeg gerne bede enten bestyrelsesformanden eller hovedaktionæren om, at uddybe for os, hvad planerne er med selskabet, når og hvis det skal afnoteres? Agter man selv at drive selskabet videre, eller kan det komme på tale at sælge hele eller dele af selskabet videre til for eksempel en kapitalfond indenfor en nærmere årrække?

Tak for ordet.

Mikael Baks indlæg
Hent som docx-fil