Om foreningen

Vi kæmper for

Billede
Politiske mærkesager

Dansk Aktionærforening er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation, der støtter medlemmerne i deres egenskab af aktionærer, investorer og pensionsopspare samt arbejder for at forbedre deres vilkår, aktionærdemokrati og investorkulturen i Danmark.

Hver dag året rundt kæmper vi for dine interesser både som investor og samfundsborger, og det gør vi blandt andet gennem disse mærkesager:

LISA-reformen

Lad os sammen gøre opsparing og investering til en mulighed for de mange og ikke for de få. Herfra skal lyde en opfordring til politikerne om at finde sammen om en bred LISA-reform, der bygger på, at ”langsigtede investering skaber afkast” både for samfundet og for den enkelte.

Reformen skal bygge på enkelthed. For det første skal investeringsbeslutninger ikke afgøres af forskelle i beskatningen. Vi bør kun have én skattesats for investeringer, og afskaffe kapital- og aktieindkomst som et forvirrende element for de private investorer.

Politiske mærkesager

  • Vi foreslår en ensartet beskatning af alle former for investeringer. Væk med spekulationer om kapital- og aktieindkomst.
  • Vi foreslår desuden et opgør med lagerbeskatning, hvor man reelt betaler skat af gevinster man endnu ikke har realiseret, og som kan forsvinde igen. I stedet skal vi fremover kun benytte realisationsbeskatning. Det vil sige, at skatten først betales, når man rent faktisk har solgt sine aktier.
  • Det nuværende system med aktieavance-skat på hhv. 27 og 42% skal nedlægges. I stedet skal vi have én samlet skattesats på alle former for afkast. Herved undgår vi uheldige effekter med spekulation i at realisere unødige gevinster til den lave skattesats, det bliver nemt at forstå, og samtidig beholder vi mere kapital inde i markedet.
  • Den nye enkle skattesats, bør være på niveau med den svenske og den norske skattesats, så vi opretholder en nordisk ensartet model.
  • Vi skal have en ny, enkel og mere ambitiøs Aktiesparekonto, som effektivt kan fremme grøn omstilling og vækst. Det skal være muligt at investere op til 500.000 kr. i et lukket miljø, hvor beskatningen af gevinsten først sker, når pengene tages ud. Enkelt og overskueligt.
  • Endelig skal vi have opsparing og investering på finansloven, så der afsættes midler til at give en sund viden til børn og unge om betydningen af langsigtet opsparing og om for eksempel forskellene på gambling og investering.

Bygge bro og tage ansvar

Uden et velfungerende kapitalmarked går Danmark i stå, og vi kommer til at mangle investeringer i den grønne omstilling. Vi har brug for både den private risikovillige kapital og de offentlige investeringer, hvis vi skal sikre ny vækst i vores samfund. Så derfor kære politikere ude i det danske sommerland: Lad os få bygget bro på tværs af det politiske landskab, så vi sammen tager ansvar for, at danskernes opsparing også kommer til at spille en aktiv rolle i skabelsen af fremtidens Danmark.

Giv et bidrag - bliv medlem

Bliv medlem i dag - og få adgang til analyser og indsigter