Om foreningen

Seneste kursliste/nøgletalsoversigt

Billede
Hent seneste kursliste/nøgletalsoversigt for alle danske aktier plus de største svenske, norske og finske aktier her.

Hvis du vil sortere efter højeste og laveste nøgletal, eller hvis du vil bruge dine egne filtre, kan du hente nøgletalsoversigten i excel-format ved at klikke på linket nedenfor.

Alle nøgletal er beregnet på basis af historiske tal for de seneste 12 måneder.

Forklaring til nøgletal:

P/S – price/sales (kurs i forhold til omsætning)
P/E – price/earnings (kurs i forhold til indtjening)
K/IV – kurs i forhold til indre værdi
EK-afkast – forrentning af egenkapital (%)
ROIC – return on invested capital (afkast af investeret kapital i %)
FCF-afkast – free cash flow yield eller pengestrømsrente (frie pengestrømme ift. børsværdi i %)
Gearing – nettorentebærende gæld ift. driftsoverskud før renter, skat og afskrivninger (EBITDA)
Direkte afkast – udbytte i forhold til aktiekurs (%)
EPS – indtjening per aktie (kroner)
Børsværdi – antal udstående aktier x aktiekurs (millioner kroner)

Tal leveret af Millistream Market Data.
 

Nøgletal per 12. juni 2024
Download som Excel-ark