Skat

Dansk Aktionærforening: Hæv loftet på aktiesparekontoen

Billede
I Dansk Aktionærforening er vi glade for, at forslaget om at hæve aktieskatten blev taget ud af politisk aftale fredag aften. Det mest oplagte er at hæve loftet for aktiesparekontoen.
Billede

Af
Mikael Bak

Direktør i Dansk Aktionærforening

I Dansk Aktionærforening er vi glade for, at forslaget om at hæve aktieskatten blev taget ud af aftalen om "Danmark kan mere I", der d. 21. januar blev indgået mellem regeringen, SF, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og de radikale. Det er vigtigt.

Oprindeligt havde regeringen i deres oplæg endnu engang lagt op til at øge aktiebeskatningen. Det ville have været fatalt. En stigning i den i forvejen meget høje aktieskat ville have sendt et kedeligt signal om, at der er en dårlig aktie- og investorkultur i Danmark.

Investorkulturen er heldigvis på vej frem. Og det skal vi værne om. Det er positivt både for de private investorer, for de danske vækstvirksomheder, for den grønne omstilling, for hele erhvervslivet og ja for den fremtidige velfærd. Derfor havde vi naturligvis også gerne set en bredere aftale, hvor man var gået længere i retning af at bedre erhvervslivets rammevilkår og sænke aktieskatten eller have genindført den automatiske stigning i loftet på aktiesparekontoen, der blev stoppet med "Arne-pensionen".

Selvom vi er glade for, at man ikke ligefrem forringende aktie- og investorkulturen, så jubler vi først for alvor, hvis man i det politiske landskab rent faktisk er i stand til at få forbedret de rammevilkår, der skal skabe væksten fremover. De danske vækstvirksomheder har hårdt brug for risikovillige investeringer i de kommende år, og netop her kan de private investorer bidrage, hvis rammerne skabes for det.

På sigt er svaret en enklere kapitalbeskatning, men her og nu er det mest oplagte at hæve loftet for aktiesparekontoen, som det netop var hensigten, da man i sin tid vedtog ordningen om Aktiesparekontoen. Vi så, at antallet af aktiesparekonti blev mere end fordoblet, da man forhøjede loftet fra 50.000 kr. til 100.000 kr. En yderligere stigning vil kunne øge tilgangen af risikovillig kapital til børsmarkedet til glæde for dansk erhvervsliv.”