Indløsningsfradrag

Forskellen mellem indløsningskurs og indre værdi for en investeringsforening. Se også indløsningskurs.

Tegningsprovision

Emissionsprovision