Emissionstillæg

For investeringsforeninger er det kurstillægget til den indre værdi ved nyudstedelse af investeringsbeviser. Indre værdi plus emissionstillæg er lig med emissionskurs.Læs mere


Tilbage til leksikon