Emissionskurs

Emissionskurs er den pris, der skal betales for nyemitterede aktier ved en emission.

For investeringsforeninger er det den kurs, til hvilken investeringsforeningen på forlangende udsteder nye andele (beviser). Kursen beregnes af foreningen ud fra den indre værdi plus et emissionstillæg til dækning af alle omkostninger. Se også indløsningskurs.



Læs mere


Tilbage til leksikon