Beholdningsprovision

Pengeinstitutterne debiterer årligt investeringsforeningerne en provision beregnet på basis af den enkelte investors samlede beholdning af investeringsforeningsbeviser, og dette beløb reducerer naturligvis investors afkast. Se ÅOP. Kaldes også formidlingsprovision (se dette).