Formidlingsprovision

Betaling fra investeringsforeningen til investors depotbank for bankens rådgivning af kunden. Omtales nogle gange som "hyldeleje", dvs. betaling for at banken vil anbefale investeringsforeningen. Se også