Total expense ratio (TER)

International betegnelse for omkostningsprocenten i investeringsfonde (investeringsforeninger). Opgøres internationalt som administrationsomkostninger divideret med gennemsnitlig formue.Læs mere


Tilbage til leksikon