Indre værdi (investeringsforening)

Den regnskabsmæssige værdi af et investeringsbevis. Den beregnes som værdien af alle investeringsforeningens værdipapirer divideret med antal udstedte investeringsbeviser. Afholdte omkostninger fragår i værdien af værdipapirerne. Den indre værdi skal beregnes mindst tre gange dagligt af investeringsforeningen, men beregnes af de fleste investeringsforeninger oftere.Læs mere


Tilbage til leksikon