Indløsningskurs

Den kurs, til hvilken investeringsforeningen på forlangende skal indløse andele (beviser). Kursen beregnes af foreningen ud fra den indre værdi minus et indløsningsfradrag til dækning af alle omkostninger. Se også emissionskurs.