Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er omkostninger ved at drive investeringsforeninger - det vil sige omkostninger til administration, løn, husleje, revision, depotgebyrer, honorar til porteføljeforvaltere. Administrationsomkostning er altså alle de omkostninger, der er i foreningen, hvis der ikke handles.

Omkostningsprocenten opgjort efter denne metode kaldes internationalt TER (total expense ratio). Administrationsomkostninger udgør cirka halvdelen af ÅOP (årlige omkostninger i procent) for investeringsforeninger.