Stresstest

Der opstilles scenarier for de næste års udvikling i økonomien, hvorefter bankernes resultater, egenkapital og solvens vurderes. Scenarier kan omfatte arbejdsløshed, fald i ejendomspriser, stigning i olieprisen, fald i aktiekurser og stigning i renten. Sådanne tests foretages regelmæssigt af nationalbankerne.

Baselkomiteen

Bankpakker

KreditpakkenLæs mere


Tilbage til leksikon