Solvenskrav

Banker og andre finansielle institutioner skal opfylde lovens krav om en mindste solvens på 8 procent. Den beregnes som basiskapitalen i forhold til de risikovægtede aktiver. Skønnes risikoen i banken højere, kan Finanstilsynet fastsætte et individuelt solvenskrav, der er højere end de 8 procent.Læs mere


Tilbage til leksikon