Kernekapital

Kapitalbegreb for banker og andre finansielle institutter. Kernekapital består af egenkapital plus hybrid kernekapital.Læs mere


Tilbage til leksikon