Risikovægtede aktiver

Ved solvensopgørelser for en bank eller anden finansiel institution opgøres de risikovægtede aktiver, hvor der til hvert aktiv til dels en vægt, der afspejler risikoen. En banks indskud i Nationalbanken har således vægten 0, der siger, at det er risikofrit. Derimod er usikrede udlån til mindre erhvervskunder behæftet med høj risiko, og de får risikovægte op til 150 procent.Læs mere


Tilbage til leksikon