Risikovægtede aktiver

Ved solvensopgørelser for en bank eller anden finansiel institution opgøres de risikovægtede aktiver, hvor der til hvert aktiv til dels en vægt, der afspejler risikoen. En banks indskud i Nationalbanken har således vægten 0, der siger, at det er risikofrit. Derimod er usikrede udlån til mindre erhvervskunder behæftet med høj risiko, og de får risikovægte op til 150 procent.