Supplerende kapital

Kapital i bank, der delvist tæller med i basiskapitalen og dermed solvensprocenten. Den supplerende kapital består hovedsageligt af ansvarlig lånekapital. Det er oftest et obligationslån, men kan også være et indskud i banken. Den er tidsbegrænset, dvs. der er en udløbsdato på lånet. Dette er modsat den hybride kernekapital, der har ubegrænset løbetid.Læs mere


Tilbage til leksikon