Soliditet

En virksomheds soliditet er et risikomål beregnet som forholdet mellem egenkapitalen og de samlede aktiver. Jo lavere soliditet, desto højere risiko. Læs mere


Tilbage til leksikon