Strukturerede produkter

Vanskeligt gennemskueligt produkt, som består af mindst to delprodukter: Typisk en nul procent obligation og en lang option for aktiekurser, råvarepriser eller andet. Førstnævnte udtrækkes til kurs 100 efter en årrække, men kan være svær at sælge undervejs til en rimelig kurs. Sidstnævnte giver kun investor en gevinst, hvis det underliggende aktiv stiger markant i kurs.Læs mere


Tilbage til leksikon