Basel I, Basel II, Basel III, Basel IV

Internationale aftaler om kapitalkrav og krav til likviditet til banker og andre finansielle institutioner. Basel III forventes indført senest i 2018. Aftalegrundlaget er udarbejdet af Baselkomiteen under BIS.Læs mere


Tilbage til leksikon