Bankpakker

Betegnelse for støtteordninger for banker til afbødning af finanskrisen. Der er vedtaget 6 bankpakker 2008-2013:

  • Bankpakke 1 (Stabilitetspakken) - garanti for alle indlån.
  • Bankpakke 2 (Kreditpakken) - tilførsel af statslig hybrid kernekapital til banker.
  • Bankpakke 3 (Afviklingspakken) - ny model for overtagelse og afvikling af nødlidende banker.
  • Bankpakke 4 (Konsolideringspakken) - ændringer i reglerne for afvikling af nødlidende banker.
  • Bankpakke 5 (Udviklingspakken) - lettere adgang for virksomheder til finansiering.
  • Bankpakke 6 (SIFI-pakken) - skærpede kapitalkrav for de største banker og realkreditinstitutter.


Læs mere


Tilbage til leksikon