Analyser

Usikre tider giver øget fokus på ædelmetaller

Billede
Stigende inflation og geopolitiske spændinger øger traditionelt interessen for investering i guld og sølv, men den bedste vej til investering i ædelmetaller er ofte gennem aktier i mineselskaber. Og ædelmetaller er ikke kun interessante som en sikker havn.
Billede

Af
René Jørgensen

analytiker

Denne analyse blev bragt i Aktionæren 2, 2022. Læs magasinet her.

Historisk har guldpriserne generelt klaret sig glimrende i perioder, hvor der har været høj inflation og nervøsitet på aktiemarkedet.” Sådan siger råvarestrateg Ole S. Hansen fra Saxo Bank, der peger på, at det kan være en god idé at supplere sin aktieportefølje med guld- og sølvmineselskaber, som kan fungere som en form for forsikring i perioder med turbulens på aktiemarkederne og uro i verden.

For at starte med inflationen vurderer Ole S. Hansen, at de seneste års stimulering af økonomien har været stærkt medvirkende til den høje inflation, som vi i øjeblikket er vidner til.

Få aktietips hver uge - tilmeld dig nyhedsbrevet her

”Finanspolitiske stimuluspakker og pengepolitiske lempelser som følge af coronapandemien, har resulteret i en overophedet økonomi. Dette har medført råvaremangel og logistikproblemer samt et opadgående pres på lønningerne, hvilket igen har betydet en markant stigende inflation i såvel USA og Europa,” siger Ole S. Hansen.

”Centralbankerne vil formentlig begynde at hæve renterne for at få bugt med inflationen, men inflationsspøgelset vil næppe forsvinde foreløbig,” siger Ole S. Hansen.

Geopolitiske begivenheder kan påvirke prisen på ædelmetaller
Hertil kommer påvirkningen fra begivenheder på verdensscenen: ”Større geopolitiske begivenheder kan ligeledes influere på priserne på ædelmetaller, specielt hvis der samtidig opstår mistillid til den finansielle sektor,” siger Ole S. Hansen.

Det blev bekræftet den 24. februar, da russiske tropper rykkede ind i Ukraine, hvorefter guldprisen steg knap 3 procent samme dag.

Det er i skrivende stund for tidligt at sige noget om udfaldet af krigen i Ukraine, men sammenhængen mellem storpolitik og prisen på ædelmetaller er tydelig. Konflikten har samtidig medført kraftigt stigende energipriser og dermed  højere inflation, så tingene hænger sammen.

Konsolidering blandt mineselskaber
Men det er også vigtigt ikke at glemme det lidt længere sigt: ”De seneste år har minesektoren været præget af en konsolideringsbølge med mange opkøb og fusioner. Dette kan betyde stordriftsfordele for de aktører, som har deltaget i denne konsolideringsproces,” siger Ole S. Hansen.

De store selskaber synes umiddelbart at have en fordel i form af deres størrelse ved at have flere finansielle ressourcer samt en lavere omkostningsstruktur. Det er også hos de største selskaber, at vi generelt ser den højeste indtjeningsavance. Omvendt kan de mindre selskaber nemt blive et opkøbsmål.

Traditionelle og nye anvendelsesmuligheder
”Der er kommet en større industriel interesse for anvendelse af sølv, der blandt andet bruges inden for den bæredygtige økonomi i solcelleanlæg og elbiler. Dette kan potentielt have en positiv effekt på den fremtidige efterspørgsel efter dette metal," siger Ole S. Hansen og fortsætter: "Guld bliver ikke i samme grad anvendt i industriel sammenhæng, men bliver udover at være et investeringsobjekt, også anvendt til smykker,” siger Ole S. Hansen. Derudover har ædelmetaller historisk været anvendt som et betalingsmiddel.

Der er altså mange grunde til at interessere sig for aktier i guld- og sølvmineselskaber. På de næste sider finder du ni børsnoterede selskaber plus en ETF, der alle opererer inden for guld- og sølvmineindustrien. Selskaberne varierer i størrelse, ligesom de har aktiviteter i forskellige geografiske områder.

Jeg har – ud fra faktorer som overordnet stabilitet, vækstpotentiale, risici og de seneste års udvikling – givet selskaberne anbefalinger på cirka tre års sigt. På meget langt sigt, tror jeg ikke så meget på investering i ædelmetaller, omend sølv kommer til at spille en lidt større rolle i den grønne omstilling. n

René Jørgensen ejer ikke direkte aktier i de nævnte selskaber; men ejer andele i iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc).