Analyser

Pan American Silver: Aktiv i Latinamerika

Billede
Stigende inflation og geopolitiske spændinger øger traditionelt interessen for investering i guld og sølv, men den bedste vej til investering i ædelmetaller er ofte gennem aktier i mineselskaber. Og ædelmetaller er ikke kun interessante som en sikker havn.
Billede

Af
René Jørgensen

analytiker

Denne analyse blev bragt i Aktionæren 2, 2022. Læs magasinet her.

← Tilbage til hovedartiklen

Det canadiske selskab Pan American Silver er engageret i efterforskning og udvinding af sølv og guld. 

Herudover har selskabet mindre aktiviteter inden for zink, bly og kobber. Virksomheden har minedrift i Mexico, Peru, Canada, Bolivia og Argentina. I 2020 stammede 65 procent af omsætningen fra guld, mens 25 procent af omsætningen kom fra sølv.

I 2020 oplevede selskabet en nedgang i produktion af såvel guld og sølv, primært som følge af coronasituationen, der betød betydelige lavere mineaktivitet.  Højere sølv- og guldpriser medførte dog en nogenlunde uændret omsætning samt en stigning i indtjeningen. Selskabets efterforskningsaktiviteter forløb i 2020 succesfuldt, hvilket førte til opdagelse af flere guld- og sølvreserver.

Pan American Silver meddelte i 2018, at selskabet ville opkøbe virksomheden Tahoe Resources for 1,07 milliarder dollars (7,0 milliarder kroner). Tahoe Resources’ største aktiv var den store Escobal-sølvmine i Guatemala, der dog var blevet lukket som følge af omfattende protester fra lokalbefolkningen over menneskerettighedskrænkelser.

Børskode
PAAS

ISIN
CA6979001089

www.
panamericansilver.com

Anbefaling
Afvent køb