Kortfristet gæld

En virksomheds kortfristede gæld eller kortfristede passiver er den gæld, der forfalder inden for ét år - f.eks. leverandørgæld.Læs mere


Tilbage til leksikon