Egenkapital

Egenkapital er den kapital, investorer har investeret i et selskab plus den del af virksomhedens overskud, der ikke er blevet udbetalt til aktionærerne, men bibeholdt i selskabet, samt opskrivninger af f.eks. ejendomme. I et aktieselskab svarer egenkapitalen til summen af aktiekapital og reserver.Læs mere


Tilbage til leksikon