Kreditrisiko

Risikoen forbundet med manglende tilbagebetaling af en gældspost.