Hensættelse

Under hensættelser opføres beløb, som har til formål at dække bestemte tab, forpligtelser eller omkostninger, som kan henføres til indeværende eller tidligere regnskabsår, og som på balancetidspunktet er sandsynlige eller sikre, men uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afholdelse.