Langfristet gæld

Langfristet gæld eller langfristede passiver er en virksomheds gæld med en løbetid på over ét år. Ved løbetid på under ét år er der tale om kortfristet gæld.