Langfristet gæld

Langfristet gæld eller langfristede passiver er en virksomheds gæld med en løbetid på over ét år. Ved løbetid på under ét år er der tale om kortfristet gæld. Læs mere


Tilbage til leksikon