Passiv - passiver

Passiver er summen af et selskabs egenkapital, diverse hensættelser og fremmedkapital (gæld). Passiverne er således et udtryk for den kapitalfremskaffelse, der skal finansiere aktiverne. Passiverne udgør den ene halvdel af selskabets balanceog er i bogholderimæssig sammenhæng balancens kredit-side. Den anden halvdel af balancen udgøres af aktiverne.

Henlæggelse

Hensættelse

Kortfristet gæld

Langfristet gæld

Passiv - passiver

Rentebærende gæld

Balance

Egenkapital

Fremmedkapital - gældLæs mere


Tilbage til leksikon