Rentebærende gæld

Gæld, der forrentes, for eksempel gæld til bank eller realkreditlån, men ikke leverandørgæld. Ofte anvendes den nettorentebærende gæld i beregning af nøgletal. Den nettorentebærende gæld er den rentebærende gæld minus rentebærende aktiver minus likvide beholdninger.Læs mere


Tilbage til leksikon