Hold

“Hold” er en anbefalingsgrad, der siger, at aktien inden for en given periode ikke forventes at ville udvikle sig hverken bedre eller dårligere end markedet. Den vil derimod ud fra foretagne analyser udvikle sig som markedet generelt.Læs mere


Tilbage til leksikon