Om foreningen

Faglige udvalg i Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening har en række faglige udvalg med særlige kompetencer, som på forskellig vis støtter foreningens repræsentantskab, bestyrelse og sekretariat.

Nomineringsudvalg

Palle Thomsen

Søren Svendsen

Klaus Jørgen Sørensen

Nomineringsudvalget er nedsat af Dansk Aktionærforenings repræsentantskab. Det har til opgave at indstille kvalificerede kandidater til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, og alle medlemmer kan stille op, uanset nomineringsudvalgets indstilling


Lokalforeningsudvalg

Kim Madsen (DAF KBH Nord)

Bjarne Kongsted (DAF Vestsjælland)

Johan Winther Rasmussen (DAF Midt/Vest)

Niels Tovgaard (DAF Fyn)

Josias Sebastian Fagerland, (Unge Aktionærer KBH)Uddannelsesudvalg

Axel Steuch

Torben Udsen

Torben Villumsen

Niels Stub

 Pensionsudvalg

Niels Mengel

Mikael Bak (direktør)

Carsten Andersen

Kai Jensen

Peter Wendt

Hanne Roj Larsen