Om foreningen

Faglige udvalg i Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening har en række faglige udvalg med særlige kompetencer, som på forskellig vis støtter foreningens repræsentantskab, bestyrelse og sekretariat.

Nomineringsudvalg

Liselotte Bartholin

Ole Søeberg

Elisabeth von Staffeldt

Søren Svendsen

John Christensen

Nomineringsudvalget er nedsat af Dansk Aktionærforenings repræsentantskab. Det har til opgave at indstille kvalificerede kandidater til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, og alle medlemmer kan stille op, uanset nomineringsudvalgets indstilling


Lokalforeningsudvalg

John Christensen, formand (DAF Sydvest) 

Johan Winther Rasmussen, næstformand (DAF Midt/Vest) 

Kim Madsen (DAF København Nord) 

Torben Stig Andersen (DAF Roskilde)

Helge Petersen (DAF Nordjylland)

Niels Tovgaard (DAF Fyn)

Peter Flindt Heckermann, (Unge Aktionærer)

Inger Kehlet (repræsentant for DAF's bestyrelse)Uddannelsesudvalg

Axel Steuch

Torben Udsen

Torben Villumsen

Niels Stub

Bolette Ulff-Møller (sekretær) Bladudvalg

Ulrik Dall

Per Juul

Ole Søeberg

Mikael Bak (direktør)

Andrea Jepp

Steen Bech Andersen

Christian KjærPensionsudvalg

Niels Mengel

Mikael Bak (direktør)

Carsten Andersen

Kai Jensen

Peter Wendt

Hanne Roj Larsen