Om foreningen

Dansk Aktionærforenings generalforsamlingsudvalg

Som interesseorganisation og repræsentant for de private aktionærer, deltager vi aktivt i selskabernes generalforsamlinger.

Du kan læse mere om vores generalforsamlingsudvalg på siden her.

Vores task force og dine repræsentanter

Generalforsamlingsudvalget, eller i daglig tale GFU, er Dansk Aktionærforenings task force når det kommer til at repræsentere de private investorer på selskabernes generalforsamlinger.

Udvalget består af op til 40 frivillige fra hele Danmark, som læser årsrapporter, skriver indlæg og ikke mindst præsenterer vores holdninger på talerstolen.

 

Mærkesager i 2022

I 2022 har vi valgt at fokusere på vores generelle mærkesag om at sikre investorerne en GOD investering, altså en investering som er Gennemsigtig (G), Ordentlig (O) og Dygtig (D). I år har vi desuden tilføjet et T for Tiden efter Corona, som skal dække at vi nu står en situation med store udfordringer med flaskehalse, men også er på et punkt hvor vores selskaber skal samle op på hvad der er lært af de sidste par så vi er bedre rustet til fremtidens udfordringer.

 

Vil du være med?

Så kontakt enten formand for udvalget, Bjarne Kongsted på bjarnekongsted@mail.dk eller Dansk Aktionærforening på daf@shareholders.dk.

 

Generalforsamlingsudvalgets medlemmer:

Bjarne Kongsted, formand
Anders Nørskov
Bjarne Bendtsen
Gert Kristensen
Helle Bordinggaard
Jarn Schauby
Jørgen Siiger
Karsten Kristiansen
Kim Breyen
Klaus Sørensen
Laurs Nørlund
Lise Schubart
Martin Christensen
Morten Guldbæk Sørensen
Niels Stub
Ove Jensen
Rasmus Egeskjold
Steen Hartvig
Søren Svendsen
Thomas Nørgaard
Torben Ravn
Mikael Bak (Direktør)

Kommissorium for GFU
Hent og læs udvalgets kommissorium her