Om foreningen

Dansk Aktionærforenings skatteudvalg

Billede

Skatteudvalgets medlemmer:

Ole Ferbing, formand
Ole Møller Andreasen
Jørgen Frausing
Ursula Riis
Peter Loft
Michael Thomsen
Mikael Bak (direktør)


 

Kommissorium:

 

 1. Formål.

  Skatteudvalgets formål er at varetage foreningens interesser i skattespørgsmål over for medlemmer og ledelse og over for myndigheder og diverse udvalg.

 

 1. Opgave og aktiviteter.

  Skatteudvalget har i fornøden koordination med bestyrelsen følgende opgaver:

 

 • Holde sig orienteret om fremsatte eller påtænkte lovforslag vedrørende beskatning af aktier og anden form for investering.
 • Holde sig a’jour med skattemyndighedernes praksis og ændringer heri vedrørende beskatning af aktier og anden form for investering.
 • Underkaste bestemmelser i den gældende skattelovgivning, som forekommer uhensigtsmæssige eller forældede, en kritisk vurdering med henblik på at henlede lovgivningsmagtens, administrationens og offentlighedens opmærksomhed herpå.
 • Opnå og opretholde kontakt med andre interesseorganisationers skatteudvalg angående spørgsmål af fælles interesse.
 • Orientere medlemmerne om udvalgets arbejde.
 • Være ressource for sekretariatet i relation til skattetekniske spørgsmål fra medlemmerne.
 • Holde kontakt med andre DAF-udvalg.

 

 1. Udvalgets organisering.

  Skatteudvalget består af op til 8 medlemmer, der alle er udpeget af bestyrelsen.
  Udvalget vælger selv sin formand
  Udvalget mødes minimum 2 gange per år eller efter behov.
  Udvalget arbejder tæt sammen med Sekretariatet, som koordinerer al ekstern kommunikation.
   
 2. Rapportering. 

  Skatteudvalgets rapporterer løbende til bestyrelsen.

 

(Kommissorium revideret marts 2016)