Forrentning

Afkast af en investering udtrykt i procent.