Anlægsaktiver

En virksomheds anlægsaktiver er de aktiver, der er bestemt til brug ved virksomhedens beskæftigelse over en længere periode. Disse kan opdeles i immaterielle anlægsaktiver, materielle anlægsaktiver og finansielle anlægsaktiver.