Aktiv - aktiver

Aktiver er værdien af de ressourcer, virksomheden ejer, og som skal give virksomheden fremtidige indtægter. Et aktiv kan for eksempel være en maskine til fremstilling, en ejendom, værdipapirer eller tilgodehavender. Aktiver står i balancensdebetside. Den anden halvdel af virksomhedens balance udgøres af passiver.Læs mere


Tilbage til leksikon