Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver er langsigtede finansielle investeringer i f.eks. aktier, obligationer og pantebreve.