Koncerngoodwill

Koncerngoodwill er et regnskabsmæssigt udtryk for forskellen mellem den bogførte egenkapital i et datterselskab og den bogførte værdi af aktierne i datterselskabet. Koncerngoodwill opstår ofte som følge af, at datterselskabet er købt til en højere værdi end dets bogførte egenkapital. Koncerngoodwill optræder som aktiv i koncernregnskabet.Læs mere


Tilbage til leksikon