Omsætningsaktiv

Omsætningsaktiver er i regnskabet varebeholdninger af færdigvarer til salg, råvarer til produktion og varer i produktion. Desuden omfatter omsætningsaktiverne en virksomheds tilgodehavender, dens likvide beholdning, samt dens kortsigtede investering i aktier og obligationer mv. Virksomheders mere langsigtede investering i aktier, obligationer mv. hører under de finansielle anlægsaktiver.Læs mere


Tilbage til leksikon