Rentebærende aktiver

Aktiver, der forrentes, f. eks. bankindskud og obligationer.