Basispoint

Basispoint bruges i forbindelse med renteberegning og svarer til en hundrededel procent