Skat

Guldskat: Risiko for skat trods samlet tab

Billede
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

Prisen på guld er gået i vejret i kølvandet på de øgede geopolitiske usikkerheder som fx Ukraine-krigen.

Prisstigningerne gør det derfor også aktuelt at skele til beskatningen for private på guld og guldmønter, men… Der findes ikke særlige regler for skat ved investering i guldbarrer og guldmønter. Helt på samme måde som de ikke findes ved investering i kryptovaluta.

"Det betyder, at der kun sker beskatning, hvis man har køb og salg af guld som sin levevej, eller hvis investeringen er fortaget i spekulationsøjemed - altså i håb om at kunne sælge guldet med en fortjeneste," skriver skattemanager hos revisionsselskabet BDO Julie Refstrup i en kommentar.

I praksis har det ifølge skattemanageren vist sig, at det stort set er umuligt at vinde gehør for en påstand om, at en investering ikke er foretaget i spekulationsøjemed.

Personlig indkomst

For private betyder beskatningsformen, at gevinster ved salg af guldbarrer og guldmønter normalt beskattes som personlig indkomst med en marginalskat på op til omkring 53 procent inklusive kirkeskat. Tab kan fradrages, men almindeligvis kun som et ligningsmæssigt fradrag. Det vil sige til en skatteværdi omkring 26 procent.

Gevinster og tab opgøres handel for handel og ikke efter et nettoprincip. Det betyder, at private investorer kan komme i den aparte situation, at de skal betale skat, selvom de samlet set har tabt penge på deres investering.

Hos selskaber skal gevinster og tab ved investering i guldbarrer og guldmønter medregnes ved indkomstopgørelsen på lige fod med anden indkomst, og det hele beskattes med 22 procent, skriver Julie Refstrup. Marginalskatten af gevinster og skatteværdien af tab er altså her den samme.

Syntetiske guldinvesteringer

Hvis handel med guld sker i form af optioner, futures eller ETF'ere, gælder der andre regler.

Både hos personer og selskaber vil gevinst og tab som udgangspunkt skulle opgøres efter lagerprincippet, og et eventuelt tab vil i nogle tilfælde ikke kunne modregnes i anden indkomst, men kun fremføres til modregning i gevinster i et efterfølgende år.

Hos private investorer beskattes gevinster ved sådanne investeringer som kapitalindkomst med en marginalskat på ca. 43 procent inklusive kirkeskat.

LÆS OGSÅ:
Den største investeringsmulighed af dem alle

Abonner på vores Youtube-kanal her:

Ansvarsfraskrivelse: Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.