Skat

OECD: Dansk aktieskat afviger mest

Billede
Billede

Af
Lisbeth Grænge Hansen

Politisk konsulent, Dansk Aktionærforening

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

OECD kom i denne uge med sin nyeste landerapport om Danmark. De understreger, at dansk økonomi er landet godt med en moderat fremgang i væksten (der dog alene er båret af medicinalindustrien), sunde offentlige finanser, en faldende inflation og en fortsat betydelig vækst i beskæftigelsen.

De påpeger dog, at der fortsat er problemer med pres på arbejdsmarkedet, og at der med det stigende antal ældre er behov for en reform af pensionsordningerne og skattesystemet mhp. at øge gennemsigtigheden og lette den enkelte borgers mulighed for at planlægge sin økonomi optimalt.

For Dansk Aktionærforening er det vigtigt, at OECD føler behov for igen at fremhæve, at aktieindkomstbeskatningen er den danske skat, der afviger mest fra de øvrige OECD-lande, hvilket de gør ved endnu engang at offentliggøre nedenstående figur.

Billede

Figuren viser den marginale skattesats ved investering af én ekstra valutaenhed i forskellige aktiver (efter 5 år – 20 år for pensioner og bolig). Her ses det tydeligt, at aktiebeskatningen udover at være den højeste målt i procent også er den skat, der afviger markant mest fra gennemsnittet i OECD-landene, hvorimod ejendomsbeskatningen er den eneste skat, hvor Danmark ligger under gennemsnittet. Denne åbenlyse skævhed i kapitalbeskatningen betyder, at mange desværre investerer ud fra skattereglerne og ikke ud fra, hvor de egentlig har mest lyst til at lægge deres midler.

I OECDs generelle politik-anbefalinger, noterer de da også, at der er behov for at lette skatten på både arbejde og kapital og på sigt at øge ejendomsskatterne efter en stabilisering af boligmarkeder.

Endelig har OECD også bemærket den faldende aktivitet på venturekapitalmarkederne og peger på behovet for mere "tålmodig" kapital, og de anbefaler – udover skatten - at man tillader pensionsfonde at øge deres andel af investeringer i ikke-noterede danske virksomheder.

Bliv medlem af dansk Aktionærforening og støt vores arbejder for at forbedre investorkultur- og vilkår i Danmark