Skat

Revisor: Shorthandel hører under 120 år gamle skatteregler

Billede
Shorthandel med aktier er trods sin udbredelse en investeringstype, der endnu ikke er lavet specifikke skatteregler for. Det betyder, at gevinster beskattes som personlig indkomst, og at der ikke er fradrag for tab.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

Når en aktie shortes betyder det, at en investor spekulerer i et kursfald.

I sin rene form sker det på den måde, at investoren via et pengeinstitut eller en mægler låner et antal aktier og sælger disse på børsen. Hvis kursen på de solgte aktier falder, kan investoren købe dem tilbage til en billigere pris, og herefter aflevere dem til ejeren.

Investoren opnår på den måde en fortjeneste svarende til forskellen mellem salgsprisen og tilbagekøbsprisen for de lånte aktier minus de omkostninger, der betales for lånet. Disse udgør typisk et fast gebyr med tillæg af en rente, der ifølge Deloitte ligger omkring 3-5 procent af værdien af de lånte aktier.

Ikke omfattet almindelige aktieskatteregler

I en ny udgave af Deloittes nyhedsbrev beskriver revisionsselskabet skatteforholdene for shorthandel.

”Short-handel med aktier er ikke omfattet af de almindelige aktieskatteregler, fordi investoren ikke ejer de aktier, der sælges. Faktisk findes der slet ikke specifikke skatteregler for den slags investeringer. Det betyder, at gevinster og tab skal behandles efter reglerne i den gamle statsskattelov fra 1903,” skriver skattemanager i Deloitte Julie Refstrup.

Thorleif Jackson køber dansk aktie: "Den er historisk lavt prissat"

For almindelige investorer – både privatpersoner og selskaber – indebærer det ifølge Julie Refstrup, at der skal betales skat af gevinster, mens nettotab ikke er fradragsberettigede. Det fastslog skatterådet i en afgørelse fra 2011 (eksternt link).

”Investorernes noget aparte skattemæssige stilling skyldes, at fremgangsmåden sidestilles med køb af en lodseddel,” skriver hun.

Personlig indkomst

Gevinster ved shorthandel beskattes som personlig indkomst.

”Det vil sige med en marginalskat på omkring 52 procent. Gevinsten opgøres som nettoprovenuet ved investeringen. Den rente, der betales for lån af aktierne, er ikke en rente i skattemæssig forstand og derfor ikke fradragsberettiget som sådan, men indgår i stedet ved avanceopgørelsen,” skriver Julie Refstrup.

Gevinsten ved shorthandel opgøres på årsbasis. Et tab på én handel kan derfor modregnes i en gevinst på en anden handel indenfor samme år.

Et eventuelt nettotab kan dog ikke fremføres til modregning i gevinster i et senere år, påpeger hun.

”Investoren har selv ansvaret for at opgøre gevinster og tab, idet aktiemodulet på skat.dk ikke kan håndtere den slags. Gevinster skal indberettes i rubrik 20 på årsopgørelsen, fortæller hun.

Syntetisk shorthandel

Hun peger desuden på, at syntetisk shorthandel kan foretages via en såkaldt CFD (contract for Differences, red.) uden at låne nogen.

”Gevinst og tab ved brug af den slags vil efter vores vurdering normalt være omfattet af reglerne i kursgevinstloven. Det betyder, at gevinster beskattes som kapitalindkomst, mens et nettotab kan fremføres til modregning i senere gevinster,” skriver skattemanager hos Deloitte Julie Refstrup.