Skat

30.000 breve skal sikre korrekt beskatning af aktiegevinster

Skattestyrelsen har de senere år set en øget interesse for handel med både noterede og især unoterede aktier. Det betyder, at flere borgere skal være opmærksomme på årsopgørelsen, skriver styrelsen i en meddelelse.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Netop nu sender styrelsen breve til 30.000 borgere for at sikre korrekt beskatning.

Stadig flere borgere i Danmark handler med aktier, værdipapirer og andre finansielle produkter.

Størsteparten af handlerne foregår via en dansk bank eller dansk fondshandler. Herfra indberettes køb og salg automatisk til Skattestyrelsen, som beregner tab og gevinst til brug for årsopgørelsen, hvis der er tale om beviser i investeringsforeninger og aktier optaget til handel på et reguleret marked.
Men et stigende antal borgere handler via udenlandske handelsplatforme eller med unoterede aktier.

"I dag kan man investere og handle aktier globalt, bare man har en smartphone. Det er nemmere end nogensinde. Til gengæld betyder det også, at flere borgere selv står med ansvaret for, at vi får de rigtige oplysninger," siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Læs også: Store muligheder for fradrag - se tjeklisten

Borgere, der handler via udenlandske handelsplatforme, skal selv sørge for at registrere købet hos Skattestyrelsen senest 1. juli året efter købet. Sker registreringen ikke, er det ikke muligt at få fradrag for et eventuelt tab. Registreringen sker på TastSelv på skat.dk.

Beregn selv beskatningsgrundlag af unoterede aktier
Ved handel med unoterede aktier skal borgerne selv beregne beskatningsgrundlaget og oplyse dette i årsopgørelsen, understreger Skattestyrelsen.

Er der i stedet handlet aktier eller værdipapirer via en dansk bank eller investeringsforening, kan man se sine oplysninger i årsopgørelsen, der netop er åbnet. Skattestyrelsen opfordrer dog til, at borgerne altid selv tjekker oplysningerne og sikrer, at alt står korrekt.

Du kan læse mere om aktier og værdipapirer hos Skattestyrelsen lige her.

Breve til 30.000 borgere
Skattestyrelsen udsender i disse dage breve til knapt 30.000 borgere, der har solgt aktier i 2021. I brevene bliver borgerne bedt om, enten selv at opgøre gevinst eller tab ved salget, eller at få Skattestyrelsens automatiske løsning – værdipapirsystemet – til at foretage opgørelsen. Konkret angår det værdipapirer, som er erhvervet før 2010.

"Helt grundlæggende er det borgerens ansvar at oplyse os om gevinst eller tab, også selvom det stammer fra aktier, der har ligget i skuffen i mange år. I forbindelse med åbningen af årsopgørelsen har vi konstateret, at vi mangler oplysninger fra en større gruppe borgere. Derfor tager vi nu kontakt, så registreringen af ældre værdipapirer også bliver bragt i orden," siger Jan Møller Mikkelsen.

Hvis borgernes oplysninger skal nå at slå igennem til den første udbetaling af overskydende skat, der finder sted 8. april, skal ændringerne være Skattestyrelsen i hænde senest 31. marts. Der er sidste frist for rettelser til årsopgørelsen den 1. maj 2022.