Om foreningen

Flere medlemsfordele

Billede
Billede

Af
Mikael Bak

Direktør i Dansk Aktionærforening

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

Under årsberetningen for 2022 på repræsentantskabsmødet, fortalte bestyrelsesformand Inger Kehlet og direktør Mikael Bak om et år, der havde budt på kommercielle udfordringer for foreningen, efter at markederne for både børsnoteringer og annoncer var mere eller mindre kollapset.

Thorleif Jackson har 157.000 kr: Overvejer disse to danske aktier

Sekretariatet og bestyrelsen havde dog taget konsekvensen allerede i 2. kvartal af 2022 og med hurtig handling tilpasset organisationen og skærpet fokus på medlemsfordelene. Dermed viste driften allerede i 2. halvår igen positive tal, men det kunne dog ikke forhindre et underskud for hele året på 450.000 kr. før finansielle poster.

Fra 1. oktober 2023 vil det digitale medlemskab koste 695 kroner, mens et medlemskab med de ni magasiner leveret direkte til postkassen fremover vil koste 795 kroner per år.
Inger Kehlet, bestyrelsesformand

Forbedret resultat i 2023
Heldigvis ser det markant bedre ud for 2023, hvor man efter første halvår forventer et resultat, der er mere en 1,2 million bedre end samme tidspunkt året før, og foreningen har fundet sin balance.

Læs også: Analyser, fri streaming og rabatklub

”Krisen i 2022 lærte os, at vi som forening skal arbejde for at styrke vores uafhængighed. Vi skal nedbringe afhængigheden af kommercielle indtægter fra for eksempel annoncer og i stedet være tro mod stærke leverancer og fokus ud mod vores medlemmer,” udtaler bestyrelsesformand Inger Kehlet, der uddyber:

”En sund finansiering baseret på medlemskontingenter er fremtiden, og vi er derfor også glade for, at repræsentantskabet bakkede op om bestyrelsens forslag om at justere årskontingenterne. Fra 1. oktober 2023 vil det digitale medlemskab koste 695 kroner, mens et medlemskab med de ni magasiner, leveret direkte til postkassen fremover vil koste 795 kroner per år. Det svarer til 66 kroner om måneden, og vi er overbeviste om, at fordelene både nu og fremover kan matche denne pris.”

Det hører med til beslutningen, at foreningens kontingent indtil 2021 ikke var blevet justeret i mere end ti år, og at vi samtidig alle oplever både en stigende inflation og et behov for et styrket fundament.

Stigningen i kontingenter vil få virkning fra næste opkrævning: Du kan læse mere om detaljerne i annoncen her i bladet og i vores nyhedsbreve.

Flere tilbud til medlemmerne
Alene inden for de seneste seks måneder har vi introduceret tre nye stærke medlemsfordele: Adgang til Danmarks største rabatklub, Visma, Aktieligaen, hvor alle medlemmer kunne tilmelde sig et hold, og nye, stærke TV-produktioner i samarbejde med dk4, hvor vi hver måned laver en TV-udgave af Aktionæren, som alle medlemmer kan se ”on-demand”.

Vi vil fortsætte med at styrke vores medlemstilbud, og samtidig må vi ikke glemme, at vores politiske arbejde har blandt andet har betydet en styrkelse af Aktiesparekontoen og en vellykket mission, hvor vi undgik, at aktieavancebeskatningen steg.

Bliv medlem