Om foreningen

Dansk Aktionærforening: Private pensionsmidler i unoterede aktier

Dansk Aktionærforening har fem vigtige mærkesager. Her kan du læse om en af dem. Nederst kan du klikke dig videre til vore øvrige mærkesager.

Unoterede aktier

Der er i dag meget stramme regler for investering i unoterede aktier. Udover at begrænse den enkelte private investor gør reglerne det svært for mange iværksættere at opnå tilstrækkelig kapital. I dag er det kun er midler fra kapital- og ratepensioner, der kan investeres i unoterede aktier og det kræves, at værdien af pensionerne skal være på mindst 500.000 kr. og være samlet i et penge- eller pensionsinstitut. Tidligere (før januar 2021) kunne også midler i aldersopsparing investeres i unoterede aktier.

Den højeste andel af unoterede aktier, der kan placeres i et pensionsdepot, bliver opgjort i procent af, hvor stor markedsværdien af pensionsopsparingen er på investeringstidspunktet. Af de første 2 mio. kr. kan der investeres 20 procent af de næste 2 millioner kroner kan der investeres 50 procent, mens der kan investeres 75 procent af opsparingen over 4 millioner kroner. Der skal investeres mindst 100.000 kr. i hvert selskab, og den enkelte skal hele tiden passe på, at værdien af resten af pensionsopsparingen ikke dykker.

Dansk Aktionærforening vil gerne øge muligheden for at investere privatadministrerede pensionsmidler i unoterede aktier. Det vil styrke den enkelte privates selvbestemmelsesret og hjælpe de helt små iværksættere.

Vores fem vigtigste mærkesager kommer her:

1) Vi ønsker en forenkling af beskatningen på investering med en flad aktieskat på 27 procent.

2) Det skal være lettere at investere privatadministrerede pensionsmidler i unoterede aktier.

3) Vi skal have afskaffet lagerbeskatningen for de private investorer – det er urimeligt at man skal betale skat af gevinster man ikke har realiseret, og det kan have katastrofale konsekvenser.

4) Vi skal have loftet på Aktiesparekontoen hævet til minimum 250.000 kroner, så vi kan få en ordning, der er konkurrencedygtig. Gerne med vilkår som i den svenske, norske eller finske ordning.

5) Investering skal på skoleskemaet, med undervisning i udskolingen fra 8-10 klasse sammen med innovation og iværksætteri.

Klik på de enkelte punkter og læs mere om vores holdning.

Bliv medlem